Ik ben op zoek naar

Over ons/ANBI

ANBI

Toonbeeld is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI heeft een publicatieplicht. Vandaar dat de instellingsgegevens van de Stichting Toonbeeld hier worden gepubliceerd. 

Stichting Toonbeeld
RSIN 857013282

Contactgegevens:
Stichting Toonbeeld
Bellamystraat 26a
4532 CP Terneuzen
Tel. 0115-745020

Contactpersoon: N. van der Ploeg (directeur-bestuurder)

De Stichting heeft als doel:

a. het verzorgen van muziek-, beeldend, kunst- en cultuuronderwijs in de ruimste zin van het woord;
b. het omschreven onderwijs te laten verzorgen door vakbekwame docenten;
c. het ontwikkelen, verzorgen en uitvoeren van lesprogramma’s teneinde de onder (a) vermelde activiteiten optimaal te kunnen uitvoeren;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde, rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in breed perspectief.

Beleid, activiteiten en ambities

Bekijk hier onze beleidsvisie 2022-2025.
Bekijk hier ons activiteitenplan 2024.
Bekijk hier ons bestuursverslag 2022.
Bekijk hier ons financieel verslag 2022.
 

Bestuur en Raad van Toezicht

Toonbeeld wordt geleid door een directeur-bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT), waaraan de bestuurder verantwoording aflegt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken en toetst het uitgevoerde beleid aan de doelstellingen en uitgangspunten. Ook staat de RvT de directeur-bestuurder bij met advies. De leden van de RvT ontvangen voor hun werk een beperkte vergoeding. Maak hier kennis met de Raad van Toezicht | Toonbeeld.

Voor overige informatie zie het standaardformulier voor publicatieplicht ANBI.

Terug naar het overzicht