Ik ben op zoek naar

Bestuur en Raad van Toezicht

Toonbeeld wordt geleid door een directeur-bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht (RvT), waaraan de bestuurder verantwoording aflegt. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken en toetst het uitgevoerde beleid aan de doelstellingen en uitgangspunten. Ook staat de RvT de directeur-bestuurder bij met advies.

Directeur-bestuurder: Nynke van der Ploeg

De RvT kent vijf leden en een aspirant lid dat meedraait i.v.m. het rooster van aftreden maar nog geen stemrecht heeft.

Meer weten over de gezichten achter de Raad van Toezicht? Klik op de foto en maak kennis!