Ik ben op zoek naar

Voor scholen

We vinden het belangrijk om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Toonbeeld helpt scholen daarom hun kunst- en cultuurprogramma vorm te geven. Zo stimuleren we creativiteit bij leerlingen, dragen we bij aan hun persoonlijke ontwikkelingen en verbinden we leerlingen met elkaar.

Vrij aanbod
Scholen en bso’s in de gemeente Terneuzen kunnen bij ons terecht voor vrij aanbod, zoals workshops in verschillende disciplines, ondersteuning bij CKV-dagen, musicals, kunstprojecten en dergelijke. Dit aanbod richt zich op de leerlingen, we hopen ze zo enthousiast te maken voor kunst en cultuur. Toonbeeld beschikt ook over een instrumentendepot, specifiek voor muziekeducatie.

Enkele voorbeelden:

  • Introductie- en ruimteweek Lodewijk College met o.a. workshops muziek, dans, tekenen, drama, fotografie.
  • Leerlingen van De Sprong volgen regelmatig muziek- en beeldende workshops bij Toonbeeld.
  • Workshops op school in diverse disciplines of aansluitend op een thema.
  • Vakdocenten op school voor langere tijd.
  • Muziek Match, projectmatig 7 weken lang muziekonderwijs als kennismaking voor alle leerlingen op een school.

CmK
Toonbeeld is in Zeeuws-Vlaanderen de coördinerende organisatie voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).  Doel is het versterken en verduurzamen van het cultuuronderwijs op scholen (primair en voortgezet onderwijs) en kinderopvang. CmK richt zich op leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers. Het streven is hen te inspireren, helpen in de aanpak en drempels weg te nemen om zelf met een instrument, dans, of een beeldende activiteit aan de slag te gaan. Kortom: de basisvaardigheden te ontwikkelen om de komende jaren mee vooruit te kunnen. Dat gebeurt o.a. via co-teaching. Daarnaast kunnen we ook een adviserende rol aannemen in het opzetten van het kunst- en cultuurplan op een school.

Enkele voorbeelden:

  • In 2023 start de Prinses Marijkeschool in Axel met een ontwikkel- en co-teaching traject. Het doel is om de grootschalige schooluitvoering weer structureel van de grond te krijgen en uit te voeren met alle groepen (1-8), mét inzet van verschillende disciplines: beeldende kunst, dans, theater, muziek en zang.
  • Inspiratieworkshops voor leerkrachten.

Het programma loopt tot en met 2024. Er wordt gewerkt aan de hand van het provinciale projectplan ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’: https://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie/zeeuwse-atelier-voor-de-verwondering

De uitvoering van deze regeling wordt mogelijk gemaakt door rijks- en provinciale middelen, maar ook met steun van de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis. In de uitvoering werken Toonbeeld en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen samen.

Naast Toonbeeld biedt ook Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen cultuuronderwijs aan.  

In dit overzicht zie je hoe het cultuuronderwijs in Zeeuws-Vlaanderen is georganiseerd.