Ik ben op zoek naar

Zing Nederlands met me

See below for English version

Een meezing-uurtje voor wie de Nederlandse taal beter wil leren beheersen
Volgende editie: vrijdag 14 juni van 10.30-11.30 uur. 

Het is de laatste keer voor de zomervakantie en daarom gaan we het iets anders doen. Er is geen thema, maar we vragen je om verzoeknummers in te sturen via het inschrijfformulier. Wie weet zingen we straks jouw favoriete nummer.

En misschien speel je wel een instrument en wil je een stukje spelen voor ons? Geef het aan op het inschrijfformulier.

Klik hier om je gratis aan te melden

Op zoek naar een gezellige manier om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen? We nodigen iedereen van harte uit om één keer in de maand bij Toonbeeld samen te zingen en meer te ontdekken over de Nederlandse taal en cultuur.

Onder de enthousiaste begeleiding van zangdocente Marjolijn Polfliet en pianist Ieva van Goethem-Žukauskaitė duik je in een gevarieerd repertoire met Nederlandstalige nummers. Elke maand staat er een nieuw thema centraal en tijdens het zingen krijg je achtergrondinformatie over de songteksten.

Kortom; een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten terwijl je je verdiept in de Nederlandse taal en cultuur. Iedereen die zijn Nederlands wil verbeteren, is van harte welkom. Ook taalmaatjes nodigen we graag uit om deel te nemen.

Kom en zing Nederlands met ons! De volgende editie vindt plaats op vrijdag 14 juni, van 10.30 tot 11.30 uur bij Toonbeeld in Terneuzen, de toegang is gratis (en inclusief koffie en thee). 


Click here to register for free
 

A sing-along hour for those who want to improve their Dutch.
Next edition: June 14th - 10:30 am to 11:30 am. 

It's the last time before the summer holidays and that's why we're going to do it a little differently. There is no theme, but we ask you to submit request numbers via the registration form. Who knows, we might soon be singing your favorite song.

And maybe you play an instrument and would like to play a piece for us? Please indicate this on the registration form.

Looking for a fun way to master the Dutch language? Once a month we cordially invite everyone to sing together at Toonbeeld every first Friday of the month and discover more about the Dutch language and culture.

Under the enthusiastic guidance of singing teacher Marjolijn Polfliet and pianist Ieva van Goethem-Žukauskaitė, you will delve into a varied repertoire of Dutch songs. While singing you will also receive background information about the lyrics.

It’s a great opportunity to meet new people while delving into the Dutch language and culture. Anyone who wants to improve their Dutch is very welcome. We would also like to invite taalmaatjes to participate.

Come and sing Dutch with us! Next ediotion: Friday, June 14, from 10:30 am to 11:30 am at Toonbeeld in Terneuzen, admission is free (and includes coffee and tea).

Terug naar het overzicht