Ik ben op zoek naar

We zijn er (weer)!

De extra maatregelen die 2 weken zouden gelden, worden niet verlengd, zo is gisteren door het kabinet meegedeeld. Dat betekent dat we vanaf morgen, do 19 november teruggaan, naar de situatie van voor 4 november. Dat betekent ook dat er weer fysiek les aan volwassenen en kleine groepen mag worden gegeven op onze locaties, met uitzondering van koren. Alles uiteraard met in achtneming van de nog steeds geldende voorschriften.

Concreet:

1. Individuele (muziek)lessen aan volwassenen kunnen fysiek worden hervat. Als je als cursist online wilt blijven lesnemen of als jouw docent aanleiding ziet om voorlopig online les te blijven geven, dan is dat uiteraard ook goed. Heb je Corona-verschijnselen (verkoudheid, hoesten, keelpijn etc.) kom dan niet naar Toonbeeld.

2. De groepslessen beeldend starten weer. Enkele docenten verkiezen om nog even te wachten. Deze cursisten ontvangen apart nog een extra mail.

3. Ensembles en combo’s worden in beperkte setting hervat met tenminste 1,5 m afstand als voorwaarde , maar alleen in overleg met de groepsleden.

4. Koren mogen niet starten, een verbod op zingen in groepsverband blijft vooralsnog gelden.

5. Locaties Axel en Waterlandkerkje zijn weer open, de fysieke lessen worden hervat.

NB.

· Dringend verzoek om als ouders de kinderen nog zoveel mogelijk af te zetten en NIET het gebouw binnen te komen. Het devies is immers nog steeds om het aantal bewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken.

· Vanaf 1 december geldt in Nederland wettelijk een mondkapjesplicht in publieke ruimtes vanaf 13 jaar, dat geldt ook voor de publieke ruimtes (de hal, gangen e.d.) op Toonbeeld. Tijdens de les mag deze af.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Nynke van der Ploeg

Terug naar het overzicht