Ik ben op zoek naar

Nieuws over muziekeducatie in het basisonderwijs

Een leerlijn muziek ontwikkelen en borgen? Kennismaken met nieuwe muziekworkshops of voorstellingen? Een samenwerking met een cultuurprofessional of BSO uit de omgeving aangaan? Of groepsleerkrachten en vakdocenten ontwikkelingsmogelijkheden bieden? Dan kan je met jouw school deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie!

Wat is de Proeftuin Muziekeducatie?

Door middel van initiatieven en regelingen als; Méér Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekon- derwijs, is er de laatste jaren door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs. Eind 2019 kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Met de Proef- tuin wordt is er de mogelijkheid geboden om de bestaande beweging verder financieel en beleidsmatig te verduurzamen. De Proeftuin zal vanaf 2021 geïntegreerd worden in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit:

 • Verdieping en verankering van cultuuronderwijs - muziekonderwijs

 • Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en cultuurprofessionals

 • Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving

  Deelnemen? Vraag van het onderwijs staat centraal!

  Wil je jouw leerlingen laten kennismaken met nieuwe vormen van muziekonderwijs? Als schoolteam meer verdieping en zicht krijgen op de muzikale competenties van leerlingen? Leerlingen laten proeven van een muziekfestival? Aan de hand van één van de vijf scenario’s; proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren, kan jij samen met je schoolteam bepalen op welke wijze en met welke ambities je wilt deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie.

  Samen aan de slag met de adviseur uit de regio

  Een adviseur van KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld of Kunsteducatie Walcheren gaat samen met jou aan de slag om jouw plannen verder vorm te geven. Na een kennismakingsgesprek ga je, eventueel samen met een culturele instelling / cultuur- professional, een actieplan maken. Voor dit actieplan is een format beschikbaar dat je kan opvragen bij de adviseur bij jou in de regio of kan downloaden via: www.cultuurkwadraat.nl/proeftuin-muziekeducatie-zeeland.

  Het actieplan dien je vervolgens in bij de adviesgroep*, door het plan per e-mail te versturen naar Peter Heijkoop: pc.heijkoop@zeeland.nl. Indien het plan wordt goedgekeurd kan je aan de slag. Na afloop dien je de opgedane kennis te delen en een evaluatieformulier in te vullen. Voor Zeeuws-Vlaanderen wordt er onder leiding van Toonbeeld een aanvraag ingediend bij Méér Muziek in de Klas. Scholen uit deze regio kunnen contact met Toonbeeld opnemen voor meer informatie.

* De adviesgroep bestaat uit een onafhankelijke afvaardiging van de adviseurs en Agnes de Jong namens CPOZ. De adviesgroep heeft maandelijks overleg en behandelt dan de binnengekomen actieplannen.

Download de flyer

Terug naar het overzicht