Ik ben op zoek naar

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Zeeuwse leerlingen

Cultuurkwadraat, het Zeeuwse kennisplatform voor cultuureducatie, ontvangt een subsidie van 1,2 miljoen euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) om de komende vier jaar (2021-2024) het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 3’ uit te voeren (CmK3). Dit bedrag wordt binnen Zeeland verdubbeld door de Provincie en de Zeeuwse gemeenten. Toonbeeld is een van de uitvoeringspartners in dit programma.

De naam van het programma: ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’. De belangrijkste speerpunten: het vergroten van de deskundigheid en het enthousiasmeren van iedereen die cultuuronderwijs verzorgt. Ook wordt ingezet op meer samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving, tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en tussen primair en voortgezet onderwijs.

Het wordt uitgevoerd in alle Zeeuwse regio’s. In Zeeuws-Vlaanderen via de combi Toonbeeld / Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen.

Op 25 februari a.s. organiseerde Cultuurkwadraat de Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs. Daarmee wordt de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2 (2017-2020) afgesloten en gaat de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (2021-2024) van start.

CmK is opgezet door het ministerie van OC&W om ervoor te zorgen dat kinderen profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Meedoen?

Meedoen kan de komende jaren op allerlei manieren: er komen inspiratieactiviteiten, adviestrajecten voor het onderwijs – van kinderopvang tot het hbo –, coaching en deskundigheidsbevordering voor cultuurprofessionals, en trainingen over co-creatie en 21e -eeuwse vaardigheden. De gezamenlijke missie: alle Zeeuwse leerlingen in aanraking laten komen met muziek, dans, beeldende kunsten, toneel, mediakunst en erfgoed. Zo leren kinderen en jongeren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. Er is daarom veel aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden en kansengelijkheid in het cultuuronderwijs.

Terug naar het overzicht