Ik ben op zoek naar

Vooraankondiging vertrek directeur stichting Toonbeeld

Beste cursisten en leerlingen,

Langs dezeweg wil ik jullie laten weten dat ik voornemens ben om per 1 september 2020 mijn directiefunctie bij Toonbeeld neer te leggen.

Op die dag staat de teller op 44,5 jaar onafgebroken werkzaam te zijn geweest bij tal van culturele-en welzijnsorganisaties in de drie zuidelijke provincies van Nederland. Waarvan op 1 september 2020 11,5 jaar dienstverband bij misschien wel de mooiste organisatie voor kunst- en cultuureducatie in de provincie Zeeland, Stichting Toonbeeld.

Wat onmiskenbaar ook een rol speelt bij het besluit dat ik heb genomen is dat 2020 tevens het jaar is waarin ik 65 word. Tijd dus, dat iemand anders het dirigeerstokje overneemt. Tijd ook voor mijzelf om van koers te veranderen. Onze gezamenlijke reis met Toonbeeld als ankerpunt duurt in ieder geval nog acht maanden.

Een periode ook waarin de werving en selectie zal plaatsvinden gericht op het vinden van een opvolger. De regie ten aanzien hiervan ligt volledig in handen van het bestuur van Toonbeeld. En dat is mijns inziens een garantie voor een goed resultaat.

Hartelijke groet, Jo Stanneveld

Terug naar het overzicht