Ik ben op zoek naar

Muzen in lockdown

Muzen in lockdown

Al diegenen die afgelopen jaar actief waren binnen Toonbeeld, als cursist of als deelnemer aan een van de open ateliers of collectieven, hebben in de maand juni een schrijven ontvangen over de coronaperikelen en wat dat met ons instituut en u allen in het bijzonder doet. In dat schrijven stonden we stil bij de impact op het “gewone” leven en suggereerden we dat het wellicht tot werken heeft geleid die we vanaf eind september graag willen tonen in het gebouw van Toonbeeld.

De expositiewerkgroep is een vertegenwoordiging van alle cursussen en andere groepen binnen de afdeling Beeldend, die op Toonbeeld actief zijn. Uit het werk dat daar gemaakt wordt ontstaat steeds een nieuwe tentoonstelling binnen het gebouw van Toonbeeld. Iedereen wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan deze tentoonstelling

Graag maken we jullie opmerkzaam op deze expositie. De titel van de tentoonstelling, “de Muzen in Lock Down”, maakt duidelijk dat we graag werken exposeren die op een of andere manier door de COVID- periode zijn beïnvloed. Niet alleen de gebruikelijke twee – en driedimensionale uitwerkingen maar ook een gedicht of compositie kon ingeleverd worden. Elke uiting binnen het kunstzinnige domein hebben we een plekje gegeven.

Momenteel is deze expositie te zien bij Toonbeeld. De expositie blijft hangen tot direct na de jaarwisseling. 

Namens de expositiewerkgroep;

Pieter Bosscher

Theo Jordans

2020-10/20201009-161848-resized
Terug naar het overzicht