Ik ben op zoek naar

stichting leergeld

Wat kan door ouder(s) voor hun kinderen worden aangevraagd:

 1. Aanvraag betreft educatie, zowel voor basis als voortgezet onderwijs
 2. Sociale activiteit: sport, kunstzinnige vorming of hobby

Redenen voor een  aanvraagbijdrage  kunnen zijn:

Ouderbijdrage school, schoolgeld, schoolreis, schoolmateriaal, fiets, zwemles enz.

Diverse sporten, zoals voetbal, volleybal, judo, turnen, zwemmen, enz.

Culturele activiteiten, als muzikale vorming, toneel, knutselen, ballet, streetdance enz.

Wanneer komt u in aanmerking;

 • Aanvraag betreft schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar
 • Dreiging sociaal isolement
 • Besteedbaar inkomen ouder(s) niet hoger dan 120% bijstandsniveau

In de praktijk is dit voor alleenstaande ouder minder dan € 1.200, = per maand en
voor een tweeoudergezin besteedbaar inkomen minder dan € 1.600, = per maand

 • Woonachtig zijn  in Zeeuws-Vlaanderen
 • Overheidsvoorzieningen zijn gebruikt, niet meer voorradig of onvoldoende

De weg van een aanvraag:

 • Aanvraag komt bij stichting binnen via diverse kanalen, telefonisch, e-mail of schriftelijk. Onze voorkeur gaat uit om dit via de mail te doen!
 • Coördinator neemt telefonisch contact op met aanvrager of tussenpersoon voor een eerste toets of aanvraag voldoet aan criteria.
 • Er vindt een huisbezoek plaats binnen twee weken na aanvraag.
 • Tijdens huisbezoek wordt door vrijwilliger inkomensgegevens en concrete aanvraag in beeld gebracht. (vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht)
 • Vrijwilliger maakt een verslag van zijn huisbezoek en levert gegevens in bij coördinator.
 • Indien alle gegevens bekend zijn, wordt aanvraag binnen vier weken beoordeeld door de beoordelingscommissie.
 • Aanvrager wordt op de hoogte gebracht van beslissing en evt. toezegging wordt uitgevoerd. Betaling gaat rechtstreeks naar vereniging of school, zonder tussenkomst van ouder(s).
 • Toekenning is voor die specifieke aanvraag of voor de duur van een schooljaar. Het daarop volgende jaar dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden en is er ook weer een inkomenstoets.

Aanvragen:

 • Ouder/verzorger dient zelf de aanvraag in
 • Dit kan 
 • via e-mail leergeldterneuzen@live.nl  of telefonisch 06-57933717 (alleen op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9 en 12 uur) 

           of  schriftelijk : Stichting  Leergeld Zeeuws-Vlaanderen , Schuttershofweg 2 bus L, 4538 AA, Terneuzen

 • Minimaal één maand voor verstrijken van de betaaldatum aanvragen, achteraf aanvragen is niet mogelijk
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • De Stichting Leergeld zal, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, op haar beurt een aanvraag indienen bij het Jeugd Cultuur Fonds

Voor meer informatie: www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen

U kunt ook contact opnemen met  Toonbeeld, we helpen u graag verder.

Terug naar het overzicht