Ik ben op zoek naar

Stichting Leergeld

Wat kan door ouder(s) voor hun kinderen worden aangevraagd:

 1. Aanvraag betreft educatie, zowel voor basis al voortgezet onderwijs
 2. Sociale activiteit: sport, kunstzinnige vorming of hobby

Redenen voor een  aanvraag bijdrage  kunnen zijn:

Ouderbijdrage school, schoolgeld, schoolreis, schoolmateriaal, fiets, zwemles enz.

Diverse sporten, zoals voetbal, volleybal, judo, turnen, zwemmen, , enz.

Culturele activiteiten, als muzikale vorming, toneel, knutselen, ballet, streetdance enz.

Wanneer komt u in aanmerking;

 • Aanvraag betreft schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar
 • Dreiging sociaal isolement
 • Besteedbaar inkomen ouder(s) niet hoger dan 120% bijstandsniveau

In de praktijk is dit voor alleenstaande ouder minder dan € 1.200, = per maand en

voor een tweeoudergezin besteedbaar inkomen minder dan € 1.600, = per maand

 • Woonachtig zijn  in Zeeuws-Vlaanderen
 • Overheidsvoorzieningen zijn gebruikt, niet meer voorradig of onvoldoende

De weg van een aanvraag:

 • Aanvraag komt bij stichting binnen via diverse kanalen, telefonisch, e-mail of schriftelijk. Onze voorkeur gaat uit om dit via de mail te doen!
 • Coördinator neemt telefonisch contact op met aanvrager of tussenpersoon voor een eerste toets of aanvraag voldoet aan criteria
 • Er vindt een huisbezoek plaats binnen twee weken na aanvraag
 • Tijdens huisbezoek wordt door vrijwilliger inkomensgegevens en concrete aanvraag in beeld gebracht. (vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht)
 • Vrijwilliger maakt een verslag van zijn huisbezoek en levert gegevens in bij coördinator
 • Indien alle gegevens bekend zijn, wordt aanvraag binnen twee weken beoordeeld door beoordelingscommissie.
 • Aanvrager wordt op de hoogte gebracht van beslissing en toezegging wordt uitgevoerd. Betaling gaat rechtstreeks naar vereniging of school, zonder tussenkomst van ouder(s)
 • Toekenning is voor de duur van een schooljaar, het daarop volgende jaar dient er een nieuwe aanvraag gedaan te worden en is er ook weer een inkomenstoets.

Aanvragen:

 • Ouder/verzorger dient zelf de aanvraag in
 • Dit kan telefonisch 06 57933717 alleen op dinsdag en donderdag tussen 9.00 – 12.00 uur

            of  via e-mail leergeldterneuzen@live.nl

           of  schriftelijk gericht aan  Leergeld Zeeuws-Vlaanderen , Schuttershofweg 2 bus L                           4538 AA      Terneuzen

 • Minimaal één maand voor verstrijken van de betaaldatum aanvragen, achteraf aanvragen is niet mogelijk
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • De Stichting Leergeld zal, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, op haar beurt een aanvraag indienen bij het Jeugd Cultuur Fonds

Voor meer informatie: www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen

U kunt ook contact opnemen met  Stichting Toonbeeld, we helpen u graag verder.

Terug naar het overzicht